mediator

Simone Kalff is jurist en MfN Registermediator

Simone Kalff is jurist en MfN registermediator. Zij is arbeidsmediator en teamcoach. 

 

De praktijk van Simone Kalff bestaat uit het begeleiden van arbeidszaken (samenwerking, reïntegratie en/of exitmediations) en groepsmediations. Zij begeleidt regelmatig arbeidskwesties in de gezondheidszorg, op scholen, in commerciële bedrijven, bij bedrijven in het Midden en Klein Bedrijf, bij Stichtingen en in familiebedrijven.

Eveneens heeft zij ervaring als coach (van de individuele werknemer) en procesbegeleider bij veranderingstrajecten op de werkvloer.

 

Diverse publicaties zijn van haar hand verschenen.

 

Sinds 1 oktober 2010 is zij als zelfstandig MfN Registermediator/trainer werkzaam vanuit haar eigen bedrijf Confluent (gevestigd te Utrecht). Inmiddels is zij negen jaren opleider van arbeidsmediators via Van Opstal en Partners. Binnen deze specialisatieopleiding verzorgt zij de training samenwerken en reïntegratie, de training groepsmediation en begeleidt zij de oefensessies met acteurs. Zij is werkzaam binnen een straal van 100 KM vanuit Utrecht.

 

Simone Kalff is sinds 2012 peerreviewer bij het SKM. Vanuit die rol bezoekt zij collega mediators om over hun praktijkvoering te spreken en te constateren of zij voldoen aan de eisen die gesteld worden voor opname in het MfN Register.

 

Wilt u Simone Kalff als mediator voor het begeleiden van een conflict, kunt u haar bellen op 0622414079. Als ook de andere partij de kwestie wil oplossen met mediation, kan of een afspraak gemaakt worden voor een apart voorgesprek (een op een), meestal in arbeidskwesties, of direct een afspraak gemaakt worden voor een eerste gezamenlijke bijeenkomst. De mediator onderzoekt in de aparte voorgesprekken of alle partijen een zelfde doel voor ogen hebben. Stel dat het doel al duidelijk is, dan kan direct gestart worden met een gezamenlijke bijeenkomst. Als start bij de gezamenlijke bijeenkomst wordt de mediatonovereenkomst door alle partijen en de mediator getekend.

 

In samenwerking met van Opstal & Partners verzorgt zij de vier-daagse specialisatieopleiding tot arbeidsmediator. 

 

Simone Kalff verzorgt ook regelmatig trainingen op het terrein van communicatie- en conflictvaardigheden in de zorg, bij diverse stichtingen en organisaties, het bedrijfsleven en gemeenten.

 

 

Simone Kalff werkt samen met:

 

Van Opstal & Partners (www.vanopstalenpartners.nl)

Professionele Mediators (www.professionelemediators.nl)

Eerst naar de Mediator

Merlijn Adviesgroep