mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke, onpartijdige derde betrokkenen in staat stelt er samen uit te komen en oplossingen op maat te vinden.

 

Het Mediationproces start met het tekenen van een mediationovereenkomst door betrokkenen en de mediator. Voorafgaand aan het tekenen van de mediationovereenkomst kunnen in arbeidszaken aparte voorgesprekken plaatsvinden waarin de deelnemers in een een op een gesprek met de mediator delen wat er speelt en wat zij willen bereiken met het mediationtraject.

 

Alle betrokkenen spannen zich in om het mediationtraject tot een goed einde te brengen.

 

De mediator faciliteert degenen die aan tafel zitten oplossingen op maat te vinden. Oplossingen waar de betrokkenen allen achter staan.

 

Deze oplossingen worden aan het einde van het mediationtraject in een arbeidskwestie vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze vaststellingsovereenkomst wordt getekend door de partijen die de afspraken gemaakt hebben.