De communicatiemuur

Uit het Wat en Hoe van Mediation (2008) blz.36:

 

Communicatie is een proces waarin de betrokkenen voortdurend bij elkaar moeten checken of ze nog op dezelfde golflengte zitten om misverstanden te voorkomen: ‘verstaan wij elkaar, interpreteren wij, dat wat gezegd wordt, op een zelfde manier en gaan we uit van eenzelfde referentiekader?’
In de communicatie van alledag gebeurt dit niet altijd. De aanname is maar al te vaak dat het uitspreken van een bedoeling tot gevolg heeft dat de handeling, die in de bedoeling zit verpakt, ook daadwerkelijk door de ander wordt verricht.
De communicatiemuur laat zien dat voortdurende controle over en weer voorkomt dat partijen in een conflict raken.

 

Bedoeld # gezegd

Gezegd # gehoord

Gehoord # begrepen

Begrepen # akkoord

Akkoord # gedaan

 

 

Aanvulling door Simone Kalff:

 

Miscommunicatie ontstaat omdat wat bedoeld wordt niet altijd gezegd is; wat gezegd is, niet altijd gehoord wordt en wat gehoord wordt niet altijd begrepen wordt. Stel dat de ander het begrijpt, betekent dat nog niet dat hij ook akkoord gaat en ook niet dat het gedaan wordt.
Aan de mediationtafel wordt deze communicatiemuur regelmatig gebruikt om aan betrokkenen duidelijk te maken dat er sprake is van ruis op de lijn.