Mediator

Simone Kalff is jurist en MfN Registermediator

Simone Kalff is met ingang van 1 april 2021 met pensioen

 

Simone Kalff begeleidt mediations op het terrein van arbeid (samenwerking, reïntegratie en/of exitmediations) en zij begeleidt groepsmediations. 

lees meer

 

Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke, onpartijdige derde betrokkenen in staat stelt er samen uit te komen en oplossingen op maat te vinden.

 

Het Mediation proces start met het tekenen van een mediationovereenkomst door betrokkenen en de mediator. Alle betrokkenen aan de mediationtafel spannen zich hiermee in om zich in te spannen om het mediationtraject tot een goed einde te brengen.

lees meer →