mediator

Simone Kalff is jurist en MfN Registermediator

Simone Kalff is jurist en MfN registermediator. Zij is eveneens arbeidsmediator, familymediator en teamcoach. Zij is verbonden aan de Rechtbank en het Juridisch Loket in Utrecht.

 

Naast arbeidszaken (samenwerking, reïntegratie en/of exitmediations) en groepsmediations heeft zij eveneens ruime ervaring in het begeleiden van familiekwesties,echtscheidingen en omgangsregelingen na echtscheiding. Zij begeleidt regelmatig arbeidskwesties in de gezondheidszorg en in familiebedrijven.

Eveneens heeft zij ervaring als coach (van de individuele werknemer) en procesbegeleider bij veranderingstrajecten op de werkvloer.

In de periode van 2004 tot 1 oktober 2010 was zij Directeur ' HU Mediation', het Centrum van de Hogeschool Utrecht dat zich bezig houdt met mediation in al zijn facetten.

Samen met Marion Uitslag heeft zij dit Centrum opgezet en vorm gegeven.
Vanaf 2002 was zij eveneens opleider en trainer bij de Post HBO Opleiding Mediation, verbonden aan de Hogeschool Utrecht.
Diverse publicaties zijn van haar hand verschenen.

Sinds 1 oktober 2010 is zij als zelfstandig mediator/trainer werkzaam vanuit haar eigen bedrijf Confluent (gevestigd te Utrecht). Inmiddels is zij zeven jaren opleider van arbeidsmediators via Van Opstal en Partners. Binnen deze specialisatieopleiding verzorgt zij de training samenwerken en reïntegratie, de training groepsmediation en begeleidt zij de oefensessies met acteurs. Zij is werkzaam binnen een straal van 100 KM vanuit Utrecht.

 

In echtscheidingskwesties werkt de mediator samen met advocaat echtscheidingsbemiddelaar(vFAS). Deze advocaat dient het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank.

 

Simone Kalff is sinds 2012 peerreviewer bij het SKM. Vanuit die rol bezoekt zij collega mediators om over hun praktijkvoering te spreken en te constateren of zij voldoen aan de eisen die gesteld worden voor opname in het MfN Register.

 

Wilt u Simone Kalff als mediator voor het begeleiden van een conflict, kunt u haar bellen op 0622414079. Als ook de andere partij de kwestie wil oplossen met mediation, kan of een afspraak gemaakt worden voor een apart voorgesprek (een op een), meestal in arbeidskwesties, of direct een afspraak gemaakt worden voor een eerste gezamenlijke bijeenkomst. De mediator onderzoekt in de aparte voorgesprekken of alle partijen een zelfde doel voor ogen hebben. Stel dat het doel al duidelijk is, dan kan direct gestart worden met een gezamenlijke bijeenkomst. Als start bij de gezamenlijke bijeenkomst wordt de mediatonovereenkomst door alle partijen en de mediator getekend.

 

In samenwerking met van Opstal & Partners verzorgt zij de vier-daagse specialisatieopleiding tot arbeidsmediator. 

 

Simone Kalff verzorgt ook regelmatig trainingen op het terrein van communicatie- en conflictvaardigheden in de zorg, bij diverse stichtingen en organisaties, het bedrijfsleven en gemeenten.

 

 

Simone Kalff werkt samen met:

 

Van Opstal&Partners (www.vanopstalenpartners.nl)

Bemweb (www.gecertificeerdemediators.nl)

Professionele Mediators (www.professionelemediators.nl)

HU Mediation (www.mediation.hu.nl)

Makiri Mual, mediator en relatietherapeut bij Prisma-Praktijk in Utrecht (www.prisma-praktijk.nl)

Eerst naar de Mediator

Merlijn Adviesgroep

 

Nieuws / Agenda

 • Trainingen

  Confluent biedt een aantal trainingen aan:

 • Luisteren

  Luisteren is oprecht geinteresseerd zijn. Je hoofd leeg maken en niet aan andere zaken denken

 • De communicatiemuur

  Uit het Wat en Hoe van Mediation (2008)blz.36:

  Communicatie is een proces waarin de

 • Conflicthantering en Mediation

  Conflicten zijn van alle tijden, maar in de huidige mondige, individualistische samenleving